Security code
 

Công ty TNHH Anh Thy
 
Trụ sở chính
Số 10, Đường số 17, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện Thoại:  (08)-37272405
Fax: (08) 62836597

 
Trung tâm bảo hành Bắc Ninh
Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
 
Nhà Máy
I1, Đường N1, Nam Tân Uyên IP, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Quyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Điện Thoại:  +84 (0) 650. 3639 115 / 116 / 117 / 118
Fax: +84 (0) 650. 3639 120 
 
Website:  www.ant.com.vn

Email: info@ant.com.vn